Shopify collabs alebo Pagani Design Partner program-ktorý z nich je lepší?

Pre našich partnerov pre spoluprácu ponúkame partnerský program shopify ako aj vlastný partnerský program.

Kedy používať shopify collabs

Shopify collabs je populárna aplikácia a používa sa v mnohých e-commerce obchodoch na riadenie svojich partnerstiev. Odporúčame vám použiť shopify collabs, ak už v budúcnosti pracujete s inými predajňami alebo plánujete tak urobiť. Týmto spôsobom môžete spravovať všetky svoje partnerstvá z rovnakej prístrojovej dosky.

Kedy používať náš vlastný partnerský program

Ak nemáte v úmysle pracovať s inými obchodmi okrem nás a máte záujem len o propagáciu našich produktov, odporúčame vám propagovať s naším vlastným partnerským programom. Týmto spôsobom nezdieľate svoje údaje zbytočne s tretími stranami a možnosti pre nás, aby sme spolupracovali, sú na oboch platformách totožné.

Späť na blog